06-54677069
info@kraamzorghethartje.nl

Kraamzorg het Hartje

Kraamzorgpakketten

Kraamzorg 't Hartje bied verschillende kraamzorgpakketten aan. Hierbij stellen wij één vaste kraamverzorgster gedurende de kraamtijd voor u aan. Uw wensen staan centraal bij de keuze naar een passend zorgplan.

Het is voor ons beiden heel belangrijk om het juiste pakket voor jouw situatie te kiezen.

Basis zorg:

't Hartje verleent kraamzorg volgens het Landelijk Indicatie Protocol. Het basispakket kraamzorg is vastgesteld op 49 uur over 8 dagen. Dit komt neer op ongeveer 6 uur zorg per dag waarbij de zorgverlening zal bestaan uit de volgende punten:
 • Verzorging en controle kraamvrouw.
 • Verzorging pasgeboren kindje.
 • Voorlichting, instructie en integratie kindje in het gezin.
 • Observeren, signaleren en rapporteren.
 • Waarborg van hygiëne.
 • Huishoudelijke basistaken.

Verlate & nazorg:

Deze vormen van kraamzorg zijn bedoeld om de ouders en baby na een langdurige ziekenhuisopname of een adoptie op weg te helpen in de thuissituatie.

Maximale zorg:

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor het noodzakelijk is het aantal dagen en/of uren te verlengen. Dit kan tot maximaal 80 uur over 10 dagen. Dit is het basispakket plus de volgende aanvullende punten:
 • Opvang en verzorging huisgenoten.
 • Ondersteuning bij extra huishoudelijke taken.

Minimale zorg:

De minimale kraamzorg is 24 uur over 8 dagen en komt neer op 3 uur zorg per dag.
 • Verzorging en controle kraamvrouw.
 • Verzorging pasgeboren kindje.
 • Voorlichting en instructie.
 • Observeren, signaleren en rapporteren.

meld je hier gelijk aan om zeker te zijn van de beste kraamzorg

voor vragen neem gerust contact met ons op