06-54677069
info@kraamzorghethartje.nl

Kraamzorg het Hartje

HKZ Certificaat

Wat is het HKZ Certificaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat uw instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:
 • goed georganiseerd is
 • cliënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld
ToetsingBij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels. GeldigheidAls de certificerende instelling constateert dat de organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Wat levert het cliënten op?

Het behalen van een HKZ Certificaat levert veel voordelen op. Een organisatie wordt transparanter en gaat efficiënter werken. Fouten worden eerder opgemerkt en permanent opgelost. Dit is niet alleen positief voor de organisatie, maar ook voor u als cliënt. Voordelen voor cliënten:Op organisatorisch niveau
 • afspraken zijn helder en worden nagekomen
 • klachten worden juist afgehandeld
 • het hanteren van ijkpunten maakt vergelijking tussen zorgaanbieders mogelijk
 • duidelijkheid over taakverdeling en verantwoordelijkheid (wie doet wat)
Op het gebied van zorg
 • meer professionele zorgverleners
 • oplossingen komen sneller tot stand
 • aantal fouten neemt af
 • aanwijsbare verbeteringen
Op het gebied van communicatie
 • behoeften en belangen staan centraal
 • informatie is helder en gestructureerd
 • meer ruimte voor overleg en discussie